Ålderskontroll: 18 år hela vägen och i hela landet

Ålderskontroll: 18 år hela vägen och i hela landet

I ljuset av de senaste avslöjandena från Dagens Nyheter om bristande ålderskontroll vid försäljning av vitt snus tar Snuset.se ställning för en ny era inom tobaks- och nikotinprodukters försäljning. Snuskuriren fick tillfälle att djupdykning i denna aktuella fråga.

Den 1 mars 2024 publicerade Folkhälsomyndigheten uppdaterade föreskrifter rörande så kallade egenkontrollprogram vid försäljning av snus, vitt snus och vapes.

Ett egenkontrollprogram är lite enkelt förklarat en intern regelbok som alla som säljer snus, vitt snus eller vapes ska ha och hålla sig till. Föreskrifterna kan man förklarar som minimikrav från myndigheterna.

I de uppdaterade föreskrifterna hittar man bland annat denna formulering:

”ålderskontroll av mottagaren sker både vid försäljning och utlämning”. 

För en kiosk, eller livsmedelsbutik, innebär denna förändring inget nytt eftersom försäljning och utlämning sker på samma ställe, vid samma tillfälle.

För e-handlare har förändringen dock betydelse då försäljningen sker på hemsidan och utlämningen vid, eller i alla fall nära, kundens hem.

Om man skulle drista sig till att försöka beskriva myndigheternas kravlista vid köp av snus, vitt snus eller vape så skulle den se ut ungefär så här: 100% av kunderna bevisar sin ålder (1) vid köp (2) och emottagande av snus, vitt snus och vapes (3).

Den fysiska handeln (kiosker, livsmedelsbutiker et cetera) klarar i dagsläget punkt 2 och 3. E-handeln klarar i allmänhet punkt 1 och 2.

Varför är det då så här? Det korta svaret är att även om lagen är den samma skiljer sig egenkontrollprogrammen och tillsynen åt. Tillstånden är nämligen inte utfärdade nationellt utan kommunalt.

Snuset.se har sedan start valt att välja bort tekniker och leveransalternativ som inte klarar alla tre punkterna ovan. Det innebär att samtliga köp kontrolleras av Mobilt BankID.

Vidare har Snuset.se valt att inte erbjuda leveranssätt där personer under 18 år kan få tag på paketet, till exempel leverans till brevlådan och leverans som läggs utanför dörren.

Snuset.se har mot bakgrund av de senaste dagarnas skriverier och sin egen position i frågan tagit fram en fempunktslista och bjudit in aktörer i syfte att höja ribban för branschen, både offline och inline. Här är fem nyckelpunkter för effektiv ålderskontroll från Snuset.se

Ålderskontroll: 18 år från kassa till kund i hela landet

  1. Obruten ålderskontroll från A till Ö: Snuset.se understryker vikten av en ständig åldersverifiering genom hela försäljningsprocessen. Denna obrutna kedja av ålderskontroll innebär att varje steg, från beställning till leverans, säkerställer att endast berättigade, vuxna kunder får tillgång till produkterna. Detta system utesluter effektivt minderårigas möjligheter att inköpa tobak och nikotinprodukter.
  2. Teknologisk innovation för bättre efterlevnad: Genom att integrera modern teknik som Mobilt Bank-Id och låsta utlämningsboxar i försäljningsprocessen, kan åldersverifieringen göras både konsekvent och tillförlitlig. Dessa metoder föreslås vara standardiserade över samtliga försäljningskanaler, inklusive de fysiska butikernas utlämning, för att förhindra kringgående av lagar.
  3. Lär av e-handelns framgångar: E-handelns förmåga att genomföra ålderskontroll vid 100% av alla transaktioner bör tjäna som förebild för andra försäljningsställen. Snuset.se:s framgångsrika modell belyser hur effektiv och tillförlitlig ålderskontroll kan genomföras i praktiken.
  4. Nationell standardisering av ålderskontroll: En enhetlig nationell standard för ålderskontroll skulle säkerställa att samma strikta krav gäller överallt, oavsett försäljningskanal eller företagets geografiska läge. Detta steg skulle effektivt minska risken för langning, stöld och otillåtna inköp av minderåriga.
  5. Fokus på forskning och samarbete: Snuset.se uppmanar till ökat samarbete mellan handlare, myndigheter och forskare för att utveckla och implementera effektiva ålderskontrollstrategier. Genom gemensamma ansträngningar kan vi skydda unga från de hälsorisker som tobak och nikotin innebär, samtidigt som vi upprätthåller vuxnas rättigheter till lagliga produkter.

Genom att följa dessa fem nyckelpunkter kan Sverige ta ett betydande steg framåt i kampen mot tobaksanvändning bland ungdomar och säkerställa en hälsosammare framtid för kommande generationer.

Snuset.se är stolt över att leda vägen med sin strikta ålderskontroll och uppmanar andra aktörer att följa efter för att tillsammans uppnå en säker och ansvarsfull försäljningsmiljö. Snuskuriren kommer försätta bevaka denna viktiga fråga och hålla er alla uppdaterade om utvecklingen.

Författare: Calle

Calle
Reporter Snuskuriren

Vad tycker du? Hör av dig!