Intervju med Ordföranden Samuel 'Snuskanslern' Lundell

Intervju med Ordföranden Samuel ‘Snuskanslern’ Lundell

I en exklusiv intervju med Snuskuriren, belyser Samuel “Snuskanslern” Lundell, ordförande för Snusarnas Riksförbund, de huvudsakliga problemen som snus och snusare står inför och förklarar varför deras röster behöver höras. Lundell, en passionerad förespråkare för snusarnas rättigheter, diskuterar förbundets syfte, mål och framtid, samtidigt som han skiljer sig från andra organisationer som Svenska Snustillverkarföreningen.

Reporter Calle: Vilka är ni?
Samuel “Snuskanslern” Lundell:  Vi är i grunden ett gäng med snusare som ledsnat på hur snuset och vi snusare blir behandlade. Skatten höjs till skyhöga nivåer utan skäl. Man jämför snus och cigaretter som likvärdiga produkter. Ja listan kan göras lång.

 

“Snus räddar liv. Så ja snus är viktigt.”

 

Reporter Calle: Vad skiljer er från t.ex. Svenska Snustillverkarföreningen?
Samuel “Snuskanslern” Lundell:  Ja det finns ju en väldigt stor skillnad. De företräder just tillverkarna och producenterna. Det gör inte vi. Vi är konsumentorganisation skapad av konsumenter, för konsumenterna.

Den skillnaden gör sig också tydlig i andra hänseenden. Svenska snustillverkarföreningen finansieras av tobaksindustrin det gör inte vi. Sen det klart så har vi saker gemensamt också. En del av frågorna de driver gynnar också snuskonsumenter så där tycker vi lika.

Reporter Calle: Vilka samarbeten har ni?
Samuel “Snuskanslern” Lundell:  Egentligen inga officiella samarbeten. Sen har vi såklart dialog med exempelvis andra konsumentföreningar. Men vi är en (1) väldigt fristående organisation.

Reporter Calle: Varför behöver snusarna ett riksförbund?
Samuel “Snuskanslern” Lundell:  Jadu, det finns ytterst många anledningar till det. Men i grunden för att organisera ett motstånd mot den snusfientliga politiken. Exempelvis snusskatten som har ökat och fortsätter att öka i en helt orimlig takt. Om vi som tidigare bara knyter näven i fickan kommer inte politikerna att göra något annorlunda. Om snusarna däremot har en stark konsumentorganisation som företräder deras intressen blir saken annorlunda.

Reporter Calle: Är snus viktigt?
Samuel “Snuskanslern” Lundell:  Ja ens åsikt i den frågan är ju ytterst subjektiv. Men ja jag och många fler tycker ju det. Det är något som vi brukar dagligen och bara av den anledningen är det ju viktigt. Snus är också något som konsumeras av en väldigt stor andel av den svenska befolkningen, vilket är en anledning till den ytterst låga tobaksrelaterade dödligheten i Sverige. Snus räddar liv. Så ja snus är viktigt.

Reporter Calle: Vad är er målsättning?
Samuel “Snuskanslern” Lundell:  Vår målsättning är att driva snusarnas frågor. Vi företräder snusarna och det som de vill. Vad det är för frågor bör rimligen ändras över tid. Men för närvarande är det tre stora frågor som vi driver.

  1. Att slopa snusskatten
  2. Att avskaffa exportförbudet för snus inom EU
  3. Att skademinimering ska bli grunden för den svenska tobakspolitiken

Eftersom medlemmarna vill att vi ska driva dem så är det följaktligen också vår målsättning.

Reporter Calle: Kostar det något att bli medlem?
Samuel “Snuskanslern” Lundell:  Nej det är helt gratis.

Reporter Calle: Hur blir man medlem?
Samuel “Snuskanslern” Lundell:  Man går in på vår hemsida. Mer specifikt på https://www.snusarnasriksforbund.org/bli-medlem

Under intervjun betonade Samuel “Snuskanslern” Lundell vikten av att ha en stark konsumentorganisation för snusare. Snusarnas Riksförbund, en grupp startad av konsumenter för konsumenter, skiljer sig från andra organisationer som representerar tillverkare och producenter, vilket ger snusarna en självständig röst.

I ljuset av höga skatter och exportförbud, strävar förbundet efter att föra snusarnas frågor till ytan, som slopad snusskatt, avskaffande av exportförbudet samt skademinimering som princip i tobakspolitiken. Medlemskap i förbundet är gratis och alla intresserade kan anmäla sig via deras hemsida. Snuskuriren kommer fortsatt följa förbundets arbete.

Författare: Calle

Calle
REPORTER SNUSKURIREN

Tycker du snus är viktigt? Eller tycker du snus är strunt? Hör av dig till oss

En tanke om “Intervju med Ordföranden Samuel ‘Snuskanslern’ Lundell

  1. Pingback: Varför saknas snusarnas röst i debatten? | Snuskuriren

Comments are closed.