Vad väger en prilla, dosa och en stock snus?

Så mycket väger snus

Vad väger en snus? En enkel fråga som är svårare att besvara. Vikten på en prilla, en dosa och en stock snus varierar väldigt mycket. Visst innehåller de flesta snusdosor 20 snus men det tar oss knappast närmre svaret på frågan. Storleken och vikten på prillan (snusen) skiljer sig nämligen mycket från dosa till dosa. Den största prillan är över 250% större än den minsta.

Vikt per prilla - snus och vitt snus graf

En tom dosa snus väger i genomsnitt 14 gram. Detta gäller portion, minisnus och lössnus. En dosa minisnus kan, beroende på tillverkare, väga ett eller två gram mindre.

Så mycket väger en stock snus

Vikten på en stock snus skiljer sig mycket, beroende på vilken typ av snus frågan avser. Vikten på en stock spänner från 200 gram (minisnus) upp till 560 gram (lössnus). Medianvikten för en stock snus är 294 gram. 

så mycket väger en stock snus graf

I en populärvetenskaplig ”studie” har vi på Snuskuriren vägt och jämfört prillor, dosor och stockar med vanliga föremål. Allt detta för att svara på frågan: Vad väger en stock snus?

Saker vi har jämfört med är tepåsar, blyertspennor, rosor, korv (utan bröd, ketchup och senap), fotbollar, läsplattor (det vanligaste märket och storleken) samt 1 liter vanlig mjölk.

En torr tepåse väger ca. 3,1 gram. En blyertspenna väger ny och otuggad ca. 7 gram. En vacker ros väger ca. 29,9 gram. En helt vanlig korv utan bröd väger ca. 99 gram. En fotboll väger i genomsnitt 430 gram. En läsplatta väger i genomsnitt 702 gram och en helt vanlig liter mjölk väger 1 067 gram (vi glömmer givetvis inte att själva paketet också väger något).

Snus och vitt snus vs. tepåse

Fyra snus väger lika mycket som en tepåse
 • Fyra prillor snus väger like mycket som en torr tepåse.
 • Åtta prillor minisnus väger lika mycket som den torra tepåsen.
Fem vita snus väger lika mycket som en tepåse
 • Fem prillor vitt snus (original portion och slim portion) väger lika mycket som påste.
 • Åtta prillor vitt minisnus har samma vikt som en påse te.

Snus och vitt snus vs. blyertspenna

Nio snus väger lika mycket som en blyertspenna
 • Genomsnittet säger att nio snus väger lika mycket som en blyertspenna.
 • Åtta prillor portionssnus väger lika mycket som pennan.
 • För att komma upp i en pennas vikt krävs sjutton minisnus.
Tolv vita snus väger lika mycket som en blyertspenna
 • Genomsnittsvikten hos vitt snus säger oss att tolv prillor vitt snus väger lika mycket som en blyertspenna.
 • Vitt minisnus drar dock upp snittet med sina arton prillor.

Snus och vitt snus vs. en ros

37 snus väger lika mycket som en ros
 • En genomsnittlig portionssnus väger 0,8 gram. Det krävs då 37 prillor för att komma i samma vikt som en ros.
 • Vill man matcha minisnus mot en ros krävs det 74 prillor, mot endast 35 prillor vanligt portionssnus.
49 vita snus väger lika mycket som en ros
 • Den genomsnittliga vikten på en vit snus är lägre än hos traditionellt snus. Det krävs hela 49 prillor för att komma upp i samma vikt som en ros.
 • För vitt minisnus krävs det ännu fler: hela 76 prillor för att komma upp i samma vikt som en ros.

Snus och vitt snus vs. en korv

Tre dosor snus väger lika mycket som en korv utan bröd
 • En helt vanlig korv utan bröd väger ca. 99 gram. Det krävs i genomsnitt tre dosor snus för att komma upp i samma vikt. Men lössnus räcker det med två dosor, medan minisnus kräver fyra dosor. 
Fyra dosor vitt snus väger lika mycket som en korv utan bröd
 • För att komma upp i samma vikten som korven utan bröd krävs det fyra dosor vitt snus. Här sticker varken minisnus eller slim ut.

Snus och vitt snus vs. en fotboll

Tretton dosor vitt snus väger lika mycket som en fotboll
 • En fotboll ska väga mellan 410 och 450 gram. För att komma upp i den genomsnittliga vikten 430 gram krävs det tretton dosor snus. 
 • Väljer du lössnus räcker det med åtta dosor. Minisnus kräver hela nitton dosor snus.
16 dosor vitt snus väger lika mycket som en fotboll
 • Vitt snus, men sin lägre snittvikt, kräver hela sexton dosor för att nå fotbollens vikt.
 • Även här sticker minisnuset ut med 20 dosor för att matcha fotbollens vikt. 

Snus och vitt snus vs. en surfplatta

En ipad eller surfplatta väger lika mycket som 2,1 stockar snus
 • En surfplatta, av standardstorlek och från de vanligaste märkena, väger cirka 700 gram. För att komma upp i den vikten krävs 2,1 stockar snus. 
 • För lössnus räcker det med 1,3 stockar. Minisnuset behöver 3,2 stockar snus.
 • Tar du 2,6 stockar av det tobaksfria snuset så får du samma vikt som en surfplatta. 
 • Vitt minisnus behöver nästan en stock till (3,2) för att nå surfplattans vikt på 700 gram.

Snus och vitt snus vs. ett mjölkpaket

Ett paket mjölk (1 liter) väger lika mycket som 3 stockar snus
 • Mjölkpaketet finns i alla hem. Det har ofta används för viktjämförelser. För att komma upp i mjölkpaketets vikt krävs i genomsnitt 3 stockar snus.
 • Minisnuset kräver 4,5 stockar, medan lössnuset nöjer sig med 1,8 stockar snus. 
Ett paket mjölk (1 liter) väger lika mycket som 3,7 stockar vitt snus
 • Vill du komma upp i mjölkpaketets vikt med vitt snus behöver du i snitt 3,7 stockar (det vill säga 10 dosor). 
 • Med 4,5 stockar vitt minisnus når du samma vikt.
Författare: Calle

Calle
Reporter Snuskuriren

Har vi missat något? Gissade du rätt? Hör av dig!