Vitt snus blir dyrare ¬– vi undrar varför

Vitt snus blir dyrare ­– vi undrar varför

Nyligen presenterades nya detaljer kring den kommande skatteändringen för snus i Sverige, en förändring som väcker både hopp och oro bland konsumenter.

I vår artikel ”Snus- och tobaksskatten 2024” från 29 november 2023 fick man en bild av att snuset ska bli billigare, något regeringen också tydligt kommunicerade. Men nya uppgifter från Finansdepartementet och rapportering från Aftonbladet adderar ytterligare dimensioner till denna fråga.


Enligt Finansdepartementets senaste uttalanden kommer en sänkning av skatten på snus att genomföras den 1 november 2024, samtidigt som skatter på cigaretter och röktobak höjs betydligt. Denna förändring i beskattningen motiveras med de ökande hälsoriskerna som associeras med rökning jämfört med snusning.

Den omtalade sänkningen med cirka 20 procent på snusskatten är tänkt att göra snus billigare med cirka 3 kronor per dosa, vilket inte bara gynnar konsumenter utan också återspeglar en önskad styrning av konsumtionsvanor.

Finansminister Elisabeth Svantesson

Fotograf: Ninni Andersson/Regeringskanslilet

I Aftonbladets rapportering belyses dock en annan intressant vinkel: skattehöjningen på vitt snus. Denna produkt har blivit alltmer populär, särskilt bland yngre användare, och regeringens beslut att höja skatten här är ett tydligt tecken på att man försöker balansera mellan folkhälsomål och skatteintäkter.

Det är intressant att notera att denna höjning också omfattar en indexering, vilket betyder att skatten kommer att justeras årligen i linje med inflationen. Detta kan ses som ett steg mot mer stabila och förutsägbara skatteintäkter från tobaksprodukter över tid.

Det finns dock anledning till viss kritik. Den tidiga höjningen av skatten i januari, följt av en sänkning tio månader senare, kan skapa förvirring och osäkerhet bland konsumenterna. Regeringens strategi kan även ifrågasättas ur ett folkhälsoperspektiv, då inkonsekventa prissignaler kan minska effektiviteten i de åtgärder som syftar till att minska tobaksanvändningen.

Ungas bruk av snus och vitt snus löser vi inte med högre skatter. Det löser vi med effektiv ålderskontroll!

Även om intentionerna är goda och steg tas mot en mer hälsomedveten skattepolitik, ger uppdelningen av snus och vitt snus mixade signaler. Snuskuriren ser fram emot ett förtydligande. Ungas bruk av snus och vitt snus löser vi inte med högre skatter. Det löser vi med effektiv ålderskontroll!


Källor: Aftonbladet, Finansdepartementet och Snuskuriren

Författare: Calle

Calle
Reporter Snuskuriren

Är snus snus eller finns det snus som inte är snus? Hör av dig!