Vitt snus på nätet – utmanarna växer starkt-artikel

Vitt snus på nätet – utmanarna växer starkt

I vår senaste granskning av hur snus, vitt snus och vape ser ut på nätet kunde vi presentera data som visar en marknad som genomgår stora förändringar. I denna artikel tar vi en närmre titt på traditionellt snus och vitt snus.

I artikeln “Snus på nätet 2024 ­– ett år av förbättrad konkurrens” kunde vi visa tydliga tecken på betydande förändringar i den svenska e-handelsmarknaden för snus, vitt snus och vape mellan det fjärde kvartalet 2023 och det första kvartalet 2024.

Den huvudsakliga insikten är en tydlig förskjutning i marknadsandelar bland ledande e-handlare, vilket indikerar en ökad konkurrens som bryter mot tidigare tendenser mot oligopol eller monopol.

Efter år av begränsad konkurrens har marknaden sett en vändning där nya aktörer utmanar etablerade e-handlare. Detta tyder på en hälsosammare marknad för både konsumenter och producenter.

Den tidigare dominanta e-handlaren har tappat en betydande andel av sin marknadsandel på Google, från över 20% i Q4 2023 till under 17% i Q1 2024. Detta visar att konkurrensen har intensifierats, med nya och existerande aktörer som tar marknadsandelar. Hur ser det då ut inom de specifika kategorierna “traditionellt snus” och “vitt snus”?

topp 10 e-handlare inom vitt snus i sverige 2024

E-handlare inom vitt snus i Sverige – Q1 2024 vs. Q4 2023

Q1 2024 med Q4 2023 inom parentes. Domän/E-handlare Andel
   1 (1)
xxxxxxxxxxx.se 21,7% (29,8%)
   2 (3)
xxxxxxxxx.com 11,1% (7,9%)
   3 (2)
xxxxxxxxxx.se 9,6% (13,1%)
   4 (4)
xxxxxxxxx.se 5,7% (5,8%)
   5 (7)
snuset.se 5,6% (3,0%)
   6 (5)
xxxxx.com 5,4% (3,9%)
   7 (8)
xxxxxxxxx.se 4,7% (2,8%)
   8 (13)
xxx.com 4,2% (1,3%)
   9 (11)
xxxxxxxxxx.se 2,3% (1,6%)
   10 (6)
xxxxxxxxxxxx.se 2,0% (3,5%)

Andel av trafiken relaterad till vitt snus från Google Sverige. Q1 2024 med Q4 2023 inom parentes.


topp 10 e-handlare inom traditionellt snus i sverige 2024

E-handlare inom traditionellt snus i Sverige – Q1 2024 vs. Q4 2023

Q1 2024 med Q4 2023 inom parentes. Domän/E-handlare Andel
   1 (1)
xxxxxxxxxxx.se 17,0% (22,8%)
   2 (3)
xxxxxxxxxx.com 13,1% (9,2%)
   3 (2)
xxxxxxxxxxxx.se 7,0% (8,4%)
   4 (4)
xxxxxxxxx.se 5,9% (7,9%)
   5 (9)
xxxxxxxxx.se 3,7% (3,6%)
   6 (10)
xxxxxxxx.se 3,5% (2,9%)
   7 (5)
snuset.se 2,3% (0,5%)
   8 (18)
xxxxxxxxxxx.se 2,1% (1,7%)
   9 (8)
xxxxxxxxxx.se 2,0% (3,1%)
   10 (6)
xxxxxxxxxxx.se 1,4% (0,2%)

Inom vitt snus ser vi en omfördelning av marknadsandelar där den ledande e-handlaren (xxxxxxxxxxx.se) ser en minskning från 29,8% till 21,7%, medan andra aktörer som snuset.se upplever betydande tillväxt från 3,0% till 5,6%.

Denna trend av ökad konkurrens och omfördelning av marknadsandelar speglas även inom marknaden för traditionellt snus, där den dominerande e-handlaren också tappar mark från 22,8% till 17,0%.

Övergripande indikerar denna data en dynamisk förändring på marknaden, med ökande konkurrens som omfördelar marknadsandelar och möjligen gynnar konsumenterna genom ett bredare utbud och potentiellt bättre priser.

I kommande artiklar kommer vi ta en närmre titt på vape som kategori och sedan dyka ner bland varumärken inom snus, vitt snus och vape.

Författare: Calle

Calle
Reporter Snuskuriren

Har du bytt butik? Hör av dig och berätta varför!