Fem nyckelpunkter för effektiv ålderskontroll

 1. Obruten ålderskontroll från A till Ö
  Alla steg i försäljningsprocessen av tobaks- och nikotinprodukter, från beställning till leverans, måste inkludera strikt och obruten ålderskontroll. Ålderskontroll vid köp ska kompletteras av ålderskontroll vid leverans.

 2. Teknologisk innovation för bättre efterlevnad
  Användningen av moderna lösningar såsom Mobilt Bank-Id och låsta utlämningsboxar bör vara standard i alla försäljningskanaler, inklusive kiosker och butiker, för att garantera en konsekvent och pålitlig åldersverifiering som inte kan kringgås.

 3. Lär av e-handelns framgångar
  E-handelsplattformar som Snuset.se, som genomför ålderskontroll vid 100% av köpen och leveranserna, bör tjäna som en modell för åldersverifieringsprocesser på alla försäljningsställen.

 4. Nationell standardisering av ålderskontroll
  Skapa en enhetlig praxis för ålderskontroll som är oberoende av företagets säte och försäljningskanal. Detta innebär att samma strikta kontroller som tillämpas online även ska gälla i fysiska butiker oavsett var företaget har sitt säte. Gemensam praxis skulle minimera risken för langning, stöld och köp av minderåriga.

 5. Fokus på forskning och samarbete
  Genom att stärka samarbetet mellan handel, myndigheter och forskare kan vi utveckla mer effektiva strategier för ålderskontroll som skyddar unga från de hälsorisker som är förknippade med tobak och nikotin, samtidigt som vi säkerställer att vuxnas rättigheter respekteras.