Det här avtrycket uppdaterades senast den 23/08/2023.

Ägaren till denna webbplats är:

Get This Globe AB AB
Västra Långgatan 41 A
619 35 Trosa
Södermanlands län
Sverige
E-post: es.tesuns@ecivresdnuk
Telefonnummer: 0704149241
VAT ID: SE559366564801

Den lagliga företrädaren (de lagliga företrädarna) för Get This Globe AB AB:

Carl Karth Pilo

1. Allmänst

1.1 Vår tillsynsmyndighet är:

Trosa Kommun

1.2 I enlighet med förordningen om tvistlösning online i konsumentfrågor (ODR-förordningen):

Vi vill informera dig om möjligheten för konsumenter att lämna in klagomål till Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning online som finns på följande webbadress: ec.europa.eu/odr

Vi är villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenttvister.

2. Följande information är obligatorisk enligt tysk lag.

3. Ytterligare information

Get This Globe målsättning är alltid att Kunden ska vara så nöjd som möjligt. Skulle parterna inte komma överens utan tvist uppstår, åtar sig Get This Globe att följa beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.

Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN: https://www.arn.se/
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

EU ODR: https://ec.europa.eu/odr