Vad är snus?

Vad är snus?

Snus genomgår en evolution. Från det mörka, fuktiga snuset av gångna tider till det moderna “vita snuset” och nikotinfria alternativ. I denna artikel dyker Snuskuriren ned i snusets värld med målet att besvara frågan: ”vad är snus?”.

Snus är en tobaksprodukt som är populär framför allt i Norden och som konsumeras oralt genom att placeras under överläppen (i vissa länder utanför Norden läggs snuset under underläppen).

Traditionellt snus är gjord av mald tobak blandad med vatten och salt, samt andra ingredienser som natriumkarbonat (soda) för att justera pH-värdet samt ibland aromämnen för smak och fuktbevarande ämnen för att behålla snuset fuktig.

Snuset kan antingen förpackas som lössnus eller i portionspåsar av cellulosafiber. Vidare finns snus i en mängd olika varianter och format.

Vad är white snus?

White snus, även känd som vit portion, är en speciell variant av portionssnus som utmärker sig genom sin torrare prilla och ljusare färg. Denna typ av snus ger en längre och mer jämn smak- och nikotinupplevelse än det traditionella, fuktigare portionssnuset. White snus “rinner” mindre än traditionellt portionssnus.

White snus finns i en mängd olika smaker, styrkor och format. Ett av de vanligaste formaten (formen och storleken på prillan) inom white snus är slim-portion, som är smalare än traditionella prillor och innehåller mindre tobak per påse. Slim snus har samma längd som normalt portionssnus, men är ungefär hälften så brett, vilket gör det till ett mer diskret format.

Det första white snuset introducerades av Swedish Match år 1998, och har sedan dess blivit ett av de mest sålda snus-formaten på snusmarknaden.

Vad är nikotinfritt snus?

Nikotinfritt snus är ett snus som varken innehåller tobak eller nikotin. Nikotinfritt snus används ofta av personer som vill sluta snusa eller bara minska sitt snusande. Nikotinfritt snus säljer som mest under januari och augusti.

Vad är cbd snus?

Vi har hittills pratat om snus tillverkat av tobak, snus som svenskarna i något format har använt sedan fler hundra år tillbaka. CBD-snus är en ny typ av produkt i snusvärlden som blandar traditionellt snus med cannabidiol (CBD), en icke-psykoaktiv komponent från hampa- och cannabisväxter. CBD-snus innehåller vanligtvis varken tobak eller nikotin.

CBD, omtalat de senaste tio åren för sina potentiella hälsofördelar såsom ökad avslappning, minskning av ångest och smärtlindring, är en central ingrediens i denna produkt. Till format, smak och upplevelse (frånsett nikotinets effekter) skiljer sig CBD-snus inte mycket från det traditionella svenska snuset.

En annan intressant variant inom denna kategori är så kallade “hemp pouches”, som är tillverkade av naturliga material som hampa eller bomull och innehåller CBD. CBD-snus är inte vanligt förekommande i Norden utan säljs framför allt i USA, då med den i Sverige olagliga substansen THC (tetrahydrocannabinol). Mer om denna substans och dess status i Sverige kan man läsa på Läkemedelsverket

Vad är vitt snus?

Vitt snus, ett relativt nytt fenomen inom snusvärlden, har gett nytt liv åt snuset i och utanför Norden. Men vad är det egentligen?

Denna nya snusvariant har sina rötter i Sveriges snuskultur. Vitt snus som koncept började utvecklas på 1990-talet, men det var inte förrän 2014 som den första helt tobaksfria vita snuset, “Epok”, lanserades av Winnington AB. Utvecklingen av vitt snus var delvis ett svar på EU:s restriktioner mot tobakssnus och en växande efterfrågan på hälsosammare alternativ. Men vad är vitt tobaksfritt snus?

Till skillnad från traditionellt snus (som vi redan har gåt igenom ovan) är vitt snus helt fritt från tobak. I stället tillverkas detta snus av naturliga fibrer, nikotin, smaksättare, och andra ingredienser som sötningsmedel och pH-justerare. Eftersom detta snus inte innehåller tobak adderas nikotin under tillverkningsprocessen.

Namnet “vitt snus” kommer från dess vita prilla. I stället för det traditionella snusets mörka färg, är vitt snus ljust, vilket inte lämnar märken eller missfärgningar på tänderna.

Prillorna är ofta mindre och slim även om det 2023 kom flera produkter med större prillor (likt traditionellt snus). Andra benämningar på detta tobaksfria snus med nikotin är: all white, tobaksfritt snus, nikotinpåsar och nikotinportioner.

Vad är snus gjort av?

Tillbaka till det traditionella snuset med tobak. Den grundläggande ingrediensen i snus är mald tobak. Förutom mald tobak består snus av vatten, salt och soda.

Snus kan även innehåller även olika smakämnen och fuktbevarande ämnen. Dessa tillsatser är godkända för användning i livsmedel, och de bidrar till att ge snus dess unika smak och att behålla dess fuktighet. Exempel på smaker är mint, rök, lakrits och bergamott. På Snuset.se hittar du alltid en komplett innehållsförteckning på produktens sida.

Tillverkningsprocessen av snus innehåller flera steg: malning, beredning och packning. Inledningsvis luckras tobaken upp och torkas, för att sedan malas till olika grovhetsgrader. Under beredningen blandas den malda tobaken med vatten och salt, och blandningen värms upp i en process som liknar pastörisering. Efter detta kyls snuset ned och de övriga ingredienserna, inklusive smakämnen, tillsätts.

Vitt snus kontra ”brunt” snus

Vitt snus skiljer sig från traditionellt “brunt” snus på flera sätt: innehåll, nikotin, färg och smak.

Innehåll
Vitt snus innehåller inte tobak, till skillnad från det bruna snuset som har tobak som huvudingrediens. I stället innehåller vitt snus växtbaserade fibrer eller cellulosa som fyllnadsmedel.

Nikotin
I vitt snus är nikotinet tillsatt och inte naturligt förekommande som det är i tobaksbaserat snus. Detta gör att tillverkarna kan kontrollera mängden nikotin mer exakt. På Snuset.se hittar du alltid information om nikotininnehåll per dosa och per prilla på produktens sida

Färg och konsistens
Det vita snuset är ljusare i färgen och ofta torrare till konsistensen, vilket gör att det inte lämnar märken eller missfärgningar på tänderna, något som kan vara ett problem med det bruna snuset.

Hälsoaspekter
Eftersom vitt snus är tobaksfritt, innebär det inte samma risker som är förknippade med tobaksanvändning. Det bör dock noteras att användning av nikotin, oavsett form, medför hälsorisker.

Smak
Vitt snus erbjuder oftast ett bredare utbud av smaker jämfört med traditionellt snus.

Användning
Båda typerna placeras under läppen, men användarupplevelsen kan skilja sig på grund av ovan nämnda egenskaper som fuktighet och smak.

Medan vitt snus och traditionellt brunt snus kan erbjuda en liknande nikotinupplevelse, är de två produkterna olika vad gäller innehåll, utseende, smak och potentiella hälsoeffekter. Vitt snus är ett alternativ för de som vill undvika tobak men fortfarande konsumera nikotin.

Vad är farligast: snus eller cigaretter?

I en tidsålder där folkhälsan står i centrum för många debatter, dyker ofta frågan upp: Vad är farligast, snus eller cigaretter? Forskningen kring denna fråga är komplex, men några insikter sticker ut.

Adjungerad professor Cecilia Magnusson från Karolinska Institutet har utfört studier som ger viktig insikt i denna frågeställning. I en nyligen publicerad studie fann Magnusson och hennes team att regelbundet snusande – en dosa per dag eller mer – ökar risken för typ 2-diabetes med 70 procent, en riskökning jämförbar med den för en person som röker ett paket cigaretter per dag.

När det gäller generella hälsorisker, tenderar rökning att vara farligare än snusning. Cigarrettrökning är förknippad med en rad sjukdomar, inklusive lungcancer, hjärtsjukdomar och stroke.

Snusning, å andra sidan, är inte förknippad med lungcancer eller andra luftvägssjukdomar som är typiska för rökning. Däremot har forskning visat att snusning är associerat med förhöjd risk för vissa cancerformer.

Det finns dock nyanser i denna debatt. Magnusson påpekar att snusning kan fungera som ett rökavvänjningsmedel för vissa, medan det för andra kan vara en inkörsport till rökning, särskilt bland unga. Dessutom är snusning under graviditet starkt kopplat till negativa utfall såsom dödfödsel och för tidig födsel.

Sammanfattningsvis, medan snusning innebär vissa specifika hälsorisker, är det allmänt sett mindre farligt än cigarrettrökning. Denna insikt understryker vikten av fortsatt forskning och en balanserad folkhälsodiskussion som tar hänsyn till både snusets och cigaretternas unika riskprofiler.

källa: https://ki.se/forskning/hur-farligt-ar-det-att-snusa samt https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-slutar-du-roka-och-snusa

Vad är farligt, eller dåligt, med snus?

Snus bär med sig flera hälsorisker som är viktiga att känna till. Forskning fokuserar framför allt på traditionellt snus, men dessa risker kan vara relevanta för olika snussorter.

Ett av de primära hälsoproblemen med snus är dess effekt på hjärt- och kärlsystemet. Snusning kan minska blodkärlens förmåga att vidga sig och höja blodtrycket. Detta kan i sin tur leda till en ökad risk för hjärtinfarkt och stroke.

Snus är även förknippat med en ökad risk för typ 2-diabetes, särskilt bland de som konsumerar stora mängder snus.

För gravida kvinnor innebär snusning specifika risker. Det kan leda till komplikationer som för tidig födsel eller till och med fosterdöd.

Cancer är en annan potentiell risk med snusning. Även om sambandet inte är helt klart, indikerar vissa studier en ökad risk för vissa cancerformer.

Slutligen kan snusning leda till förändringar i munhälsan, såsom skador på tungans slemhinnor och tandköttet där snuset placeras.

Källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/utveckling-inom-andts-anvandning-och-ohalsa/skadeverkningar/tobaks-och-nikotinprodukters-skadeverkningar/snus-och-halsorisker/

Vad är farligast: snus eller socker?

Det finns idag inga studier där olika typer av njutningsmedel såsom socker, godis, alkohol och snus jämförs med varandra. Forskningen har mycket att göra inom detta område.

Vad är skatten på snus?

Skatten på snus består av två delar: tobaksskatt och moms. Tobaksskatten på snus är 2023 är 508 kr per kilo. I januari 2024 höjs skatten på snus med 3,5% vilket gör att skatten på snus 2024 blir 526 kr per kilo. En dosa General Portion innehåller 24 gram snus. 2023 var tobaksskatten för en dosa General Portion 12,19 kr. 2024 får du betala 12,62 kr.

Läs mer om skatten på snus i Snuskurirens artikel “Snusskatt per dosa och prilla“.

Vad är det för åldersgräns på snus

Åldersgränsen för köp och användning av snus, inklusive vitt snus är satt till 18 år i Sverige.

Denna åldersgräns gäller både för traditionellt tobakssnus och för tobaksfria nikotinprodukter. Butiker och återförsäljare som säljer dessa produkter måste genomföra ålderskontroller för att säkerställa att kunderna uppfyller ålderskravet.

Det är olagligt att sälja eller tillhandahålla snusprodukter till personer under 18 år. För att köpa snus måste individer kunna bevisa att de är 18 år eller äldre, vanligtvis genom att visa giltig legitimation som ett körkort, pass eller e-legitimation. Läs mer om hur Snuset.se arbetar med ålderskontroll här.

Åldersgränsen finns till för att skydda unga människors hälsa, med tanke på att nikotin är en beroendeframkallande substans. Därför är det viktigt att unga personer inte får tillgång till snus förrän de är lagligt myndiga och kan göra ett informerat val.


Medan traditionellt snus fortfarande är en stapelvara i många nordiska hushåll, har utvecklingen av vita och nikotinfria varianter öppnat dörren för en ny era av snusanvändare som söker mindre skadliga alternativ. I denna komplexa balansgång mellan tradition och innovation, är det tydligt att snuset kommer att fortsätta att utvecklas, med varje ny produkt som erbjuder en unik kombination av smak, upplevelse och minskade hälsorisker. Men i slutändan är snus snus och något som dagligen stoppas under läppen av miljoner vuxna.

Författare: Calle

Calle
Reporter Snuskuriren

Har du en annan definition är “snus är snus“? Hör av dig!