Hur kan man läsa CAN:s rapport?

Hur kan man läsa CAN:s rapport?

I den nya rapporten ”Tobaks- och nikotinutvecklingen i Sverige 2023” rapporterar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN om utvecklingen inom rökning, snus och vape i Sverige. Rapporten är en sammanställning av data från olika källor. Så långt allt väl. Frågan nu är hur olika lobbygrupper plockar russinen ur denna kaka.

Snuskuriren har läst rapporten. Vi drar våra slutsatser samt spekulerar hur lobbygrupperna som skriver under på ”lasternas summa ska vara noll” kommer sammanfatta samma (!) källa.

Hälsosammare alternativ är den ständiga utmanaren.

I rapporten redogör författaren Martina Zetterqvist för utvecklingen de senaste 100 åren.  Tobaksanvändning i Sverige dominerades av cigaretterna från andra världskriget fram till 1960-talet då snuset gjorde en diskret comeback vilket ökade i intensitet under 2000-talet. Från 2010-talet ökar användandet av tobaksfritt vitt snus och vape.

Rörelsen mot mer hälsosamma alternativ är inget nytt. Ibland är den uttalad och organiserad. Ibland sker den genom konsumentkraft. Rökningen minskade när snusandet blev vanligare. Om vi tillåter oss att kika i spåkulan kommer traditionellt snus minska till förmån för det tobaksfria snuset. Vape kommer slå den sista spiken i cigaretternas kista.

Frågan är hur de som är emot ALLT kommer tolka samma data? En inte allt för vild gissning är att både rubriker och poäng kommer innehålla formuleringar som ”snuset ökar”, ”allt fler snusar vitt snus”, ”vape tar över Sverige” etcetera.

Positiv utveckling inom folkhälsa

Rapporten innehåller också stycken om folkhälsan. Lungcancer och KOL minskar i omfattning tack vare den minskade rökningen. Snus har mindre hälsorisker jämfört med rökning.

Här förs flera positiva trender fram. Tobaksrelaterade sjukdomar minskar och spelar en allt mindre roll för utvecklingen av den allmänna folkhälsan. Snus lyfts också fram som ett mindre farligt alternativ.

Men redan i denna rapport ser man de klassiska ”kan”, ”potentiellt” och ”möjliga” föras fram som fakta. Det är bara i snusfrågan som dessa vaga kopplingar får samma status som betydelsefull fakta. Och när även dessa svaga kopplingar tryter åter beroendekortet fram. För det stämmer ju att både snus och vape är starkt beroendeframkallande. Men frågan är hur relevant det är om beläggen för hälsorisker (utöver de alla livsmedel förknippas med) är så svaga att måste föregås av ”kan”, ”potentiella” och ”möjliga”.

Svenskar röker mindre än andra Européer

Sverige har en lägre andel rökare jämfört med många andra europeiska länder. Även CANs rapport tar upp detta. Men inkluderar man snuset ligger vi svenskar på samma nivå som våra europeiska grannar.

Snuset är en faktor att räkna med i kampen mot rökningen. Det är också tydligt att det inte är svensk tobakspolitik, fantastiska rökavvänjningsprogram eller benhård övertygelse som gör Sverige till ett unikum i Europa. Snuset gör Sverige unikt.

Här anar vi dock att rubriken kan komma att bli något i stil med ”Svenskarna använder lika mycket tobak som européerna trots snuset”.

Lasterna summeras

CANs rapport går även in på riskbeteenden och hur tobak, alkohol, spel och narkotika samverkar. Här är det svårt att dra någon annan slutsats än att vi alla är syndare och att ”guilt by association” är något vi snusare får dras med. Men med vetskapen om vad snuset har gjort för Sverige kan stå ut med det ett tag till.

Tobaks- och nikotinutvecklingen i Sverige 2023 (Zetterqvist M. Tobaks- och nikotinutvecklingen i Sverige 2023. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN); 2023. Rapport 220.)

Författare: Calle

Calle
Reporter Snuskuriren

Tycker du att vi har offerkoftan på? Hör av dig!