Nytt EU-hot mot snuset-artikel

Nytt EU-hot mot snuset

Skaraborgs Nyheter avslöjar i en nyligen publicerad artikel att EU och Världshälsoorganisationen (WHO) kan komma att jämställa snus med traditionella cigaretter. Enligt rapporten kan detta innebära en potentiell förändring av regelverket kring snus inom Europeiska Unionen. Denna beslut kan kommer att äga rum under en förestående global konferens om tobak som anordnas av WHO i november.

Bland de förslag som WHO förväntas lägga fram finns ett som jämställer produkter som e-cigaretter, IQOS och snus med vanliga cigaretter, trots bevis för att de skiljer sig åt i hur skadliga de är. Detta står i skarp kontrast till Sveriges nyligen antagna tobakspolitik, som betonar att snus är mindre skadligt än cigaretter (läs mer om denna förändringar här)

EU-kommissionen och EU:s generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet har ännu inte klargjort hur de avser att hantera dessa rekommendationer. Det finns dock indikationer på att de kan välja att kringgå både EU-parlamentet och medlemsstaternas regeringar i sitt beslutsfattande. I interna dokument uttrycker kommissionär Stella Kyriakides sin önskan om fullständigt mandat att företräda EU:s medlemsländer i denna fråga.

Avslöjandet stå i skarp kontrast till beskedet från den svenska regeringen i mars 2023 att understryka skillnaden mellan snus och rökning  Regeringen uppdaterade då riktlinjerna för Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) med instruktionen att kartlägga och ta hänsyn till skillnaden mellan snus och rökning. Dessutom betonas vikten av vetenskapligt underlag när det gäller tobak och nikotinprodukters hälsoeffekter.

Om förändringarna avslöjandet gör gällande genomförs, kan det innebära högre skatter, smakförbud och andra restriktioner på snus. Många uttrycker oro över att sådana viktiga beslut kan fattas utan inspel från nationella regeringar och EU-parlamentet.

Trots WHO:s förslag att likställa snus med cigaretter, fortsätter Sverige att förlita sig på vetenskapliga rön i sin tobakspolitik. Snusets framtid inom EU är dock osäker, särskilt med tanke på de potentiella förändringar som kan komma från EU-kommissionen. En fortsatt rapportering och en balanserad debatt baserad på fakta kommer att vara avgörande för framtida regleringar.

Författare: Calle

Calle
reporter snuskuriren

Vad tror du driver detta orimliga motstånd till snus? Hör av dig!