Socialdepartementet tiger i snusfrågan

Socialdepartementet tiger i snusfrågan

Under de senaste veckorna har intensiv rapportering i svenska medier belyst frågan om en potentiell framtid utan snus inom EU. Diskussionen kretsar kring EU:s överväganden att införa ett förbud mot vitt snus.

Kritik har riktats mot den svenska regeringens passiva hållning, medan svenska EU-parlamentariker aktivt söker att förhindra ett sådant förbud mot vitt snus.

Inför det kommande lagförslaget har EU-kommissionen samlat in yttranden från medlemsländerna. Vad Sverige står i frågan är alltjämt höljt i dunkel.

P4 Skaraborg rapporterar att Samuel Lundell, ordförande för Snusarnas Riksförbund, har JO-anmält Socialdepartementet. Lundell uttrycker oro över bristen på kommunikation och transparens från regeringens sida:

“Socialdepartementet i vårt fall har svar på det här men har inte svarat vad man har svarat på enkäten som ändå var femton sidor lång. Och vi tycker det är allvarligt att vi som konsumenter av snus inte kan få reda på hur departementet har uttalat sig”, säger Lundell.

Snuskuriren kontaktade Samuel Lundell för en kommentar. “Ett förbud mot vitt snus vore katastrofalt för folkhälsan. När det här hotet pågår så kan vi konsumenter inte ens få reda på hur Socialdepartementet har yttrat sig. Det är ett tjänstefel som väcker stor oro.”, säger Lundell. 

Snuskuriren ställer sig bakom Snusarnas Riksförbund: Vad är den svenska regeringens ståndpunkt i snusfrågan?

Vitt snus i EU: Vad står på spel?

Trots ett EU-omfattande förbud mot försäljning av snus sedan 1992, erhöll Sverige ett undantag vid inträdet i unionen 1995, med villkoret att snus inte får exporteras till andra EU-länder.

Det tobaksfria vita snuset, som blivit särskilt populärt bland unga svenskar och stått för en fjärdedel av snusförsäljningen 2022, står nu i centrum för EU:s överväganden om ett eventuellt förbud.

EU inte utan min prilla

EU-kommissionen baserar sitt övervägande på en rapport från konsultfirman Open Evidence, vilken argumenterar för att ett förbud skulle gynna folkhälsan och den gemensamma marknaden. Jörgen Hettne, en ledande expert inom handelsrätt, understryker i en intervju med Dagens Nyheter betydelsen av att Sverige aktivt deltar i diskussionerna på EU-nivå för att skydda sina intressen.

Den svenska regeringens tystnad i denna viktiga fråga har mött kritik, och inga officiella åtgärder har vidtagits i förhållande till EU-kommissionens pågående översyn av tobakslagstiftningen.

Ett eventuellt EU-förbud mot vitt snus skulle kräva politiska förhandlingar, där Sverige potentiellt kan söka ett undantag liknande det för traditionellt snus. Utfallet är fortfarande osäkert, och eventuella lagändringar skulle inte genomföras förrän en ny EU-kommission tillträder.

Författare: Calle

Calle
Reporter Snuskuriren

Vad tycker DU om det vita snuset? Hör av dig!